Home 2018-03-20T07:54:04+00:00

Stal Haderuin

Stal Haderuin: de naam is niet toevallig gekozen. Het is een oud-Germaanse samenstelling van hade en ruin, ofwel krijg en geheim, en betekent ‘zij, die krijgsgeheimen kent’. Stal Haderuin wil zijn kennis van de krijgsgeheimen van het leven delen met kwetsbare jongeren en volwassenen, en hen helpen weerbaar en zelfredzaam in de maatschappij te komen staan.

Stal Haderuin: de naam is niet toevallig gekozen. Het is een oud-Germaanse samenstelling van hade en ruin, ofwel krijg en geheim, en betekent ‘zij, die krijgsgeheimen kent’. Stal Haderuin wil zijn kennis van de krijgsgeheimen van het leven delen met kwetsbare jongeren en volwassenen, en hen helpen weerbaar en zelfredzaam in de maatschappij te komen staan.

Diana Asmuss, het hoofd van stal Haderuin, heeft vanuit haar persoonlijke interesse jarenlange ervaring met de begeleiding van kwetsbare mensen in de omgang met paarden. Eind 2014 heeft ze besloten met stal Haderuin die jarenlange ervaring volledig in dienst te stellen van jongeren en volwassen die door ontwikkelingsproblematieken kwetsbaar in het leven staan: mensen met ontwikkelings- en leerstoornissen zoals bijvoorbeeld die in het ASS-spectrum, met sociaal-emotionele problemen en sociaal-maatschappelijke achterstanden. Met zijn dagbesteding en trainingen, die om de omgang met en verzorging van paarden draaien, biedt stal Haderuin een manier om onder gedegen en ervaren begeleiding op eigen niveau positief naar jezelf en je omgeving te kijken, het eigen handelen te controleren en op (eigen of andermans) reactie te anticiperen: om vanuit de eigen kracht eigen regie te leren voeren.

Paarden zijn zelf kwetsbaar: ze zijn afhankelijk van mensen voor hun veiligheid en welzijn. Ze functioneren optimaal in een kudde: ze gehoorzamen aan een leidersfiguur en zijn leerbaar en aanhankelijk. Ze oordelen of veroordelen niet: ze zijn ideale partners in het proces van leren zien hoe het eigen gedrag van invloed is op de omgeving.