Dagbesteding/trainingen 2018-03-20T15:06:17+00:00

Dagbesteding/trainingen

Onze dagbesteding en trainingen zijn bedoeld voor kinderen en volwassenen vanaf 12 jaar. Onze activiteiten worden bepaald door de wensen en behoeften van het individu: we werken steeds vanuit de eigen kracht om eigen kunnen, zelfvertrouwen en sociaal-maatschappelijk vermogen te vergroten.

Bij aankomst drinken we samen iets. Dat is een waardevol moment van afstemming: hoe zit iemand in haar/zijn vel en waar leggen we de accenten vandaag? Moeten we afwijken van eerder geplande activiteiten en/of focus? Daarna staat de verzorging van de dieren op het programma, waarbij ook onderhoudswerkzaamheden aan stallen, weiden en kantine voorkomen. Rond twaalven is het tijd voor de lunch: opnieuw een moment van afstemming. De middag wordt gebruikt voor oefeningen op maat met de paarden, die zelfreflectie, (zelf)vertrouwen, doorzettingsvermogen en gevoel van eigenwaarde actief stimuleren. De paarden worden niet ingezet om op te rijden: de oefeningen vinden plaats op de grond terwijl de paarden vrij rondlopen in een afgesloten ruimte. De moeilijkheden die mensen ervaren in hun leven worden nagebootst in de activiteiten met de paarden. We besluiten de dag met iets te drinken/eten in de kantine, een gelegenheid voor informele evaluatie.

Wij werken met een logboek dat als een rode draad door het zorgprogramma van de cliënten loopt. Bij aanmelding vindt een intakegesprek plaats waarbij de cliënt een eigen, geanonimiseerde zorgpagina krijgt. Daarop wordt vastgelegd wat het achtergrondverhaal van de cliënt is en welke problemen en/of ziektebeelden hun rol spelen. Op basis daarvan worden doelstellingen geformuleerd, de middelen en activiteiten geschetst die stal Haderuin inzet om de doelstellingen te bereiken, en wordt een evaluatiefrequentie afgesproken. Daar het vaak gaat om cliënten met langdurige, pervasieve en meervoudige problematiek waarvan behandeling en begeleiding gemakkelijk een jaar in beslag nemen, worden de hoofddoelen over het algemeen kort uitgewerkt in tussendoelen met een eigen focus en tussentijdse evaluatiemomenten.
Daarnaast voert stal Haderuin zogeheten dagpagina’s voor zijn cliënten: op de dagen dat de cliënt bij stal Haderuin aanwezig is, worden de rustmomenten – aankomst, lunch, voor vertrek – aangegrepen om even melding te maken van respectievelijk actuele gemoedstoestand, benodigde focus van die dag en bevindingen. Indien de actuele omstandigheden het vereisen, wordt de focus van de zorg tijdelijk verlegd.
Op deze dagpagina worden bovendien, indien aan de orde, klachten genoteerd.