Werkwijze 2018-03-20T15:29:00+00:00

Werkwijze

Sinds 1989 biedt Diana Asmuss professioneel lessen in paardrijden en paardenverzorging. In de loop der jaren spitste haar klantenkring zich steeds meer toe op jongeren en volwassenen met gedragsproblematieken die vaak maar niet uitsluitend voortvloeiden uit ontwikkelings- en/of leerstoornissen – anders gezegd: uit een atypische neurologische ontwikkeling. Kinderen en volwassenen met dyslexie, met motorische problematiek als dcd, met add, adhd, pdd-nos en de stoornis van Asperger, bleken op te bloeien onder haar persoonlijke aanpak, die (zelf)reflectie en zelfredzaamheid als centrale kenmerken heeft. Gegrepen door het effect van haar lessen verdiepte Diana zich in de theoretische kant van de materie en wist door haar uitgebreide praktijkervaring verbanden te leggen die pas recentelijk ook door de wetenschap worden onderzocht en bevestigd: dat het cognitieve deel van een stoornis een fysieke tegenhanger kent, dat specifieke fysieke (balans)oefeningen een heilzaam effect hebben op iemands cognitieve en emotionele functioneren, en dat paarden ideale leerpartners zijn om in beeld te brengen hoe iemand invloed uitoefent op zijn omgeving en voorts hoe iemand de regie over die invloed naar zichzelf kan trekken.

De oefeningen die Diana heeft ontwikkeld en gaandeweg verfijnd, beogen mensen het verband te leren zien tussen oorzaak en gevolg en dat verband te leren sturen; hun persoonlijke effectiviteit te leren kennen en vergroten; en hun oordeel en eigen kunnen te beproeven en er zodoende vertrouwen in te leren krijgen.   Het paard, een spiegel – gevoelsreflectietraining

Paarden zijn prooidieren met een uitgekiende overlevingsstrategie: een fijn afgestemd vermogen om vriend of vijand op afstand waar te nemen. Ze prikken door je masker heen en peilen je onderliggende, non-verbale signalen. Wanneer je met een glimlach op lichte toon praat maar daarmee iets negatiefs afdekt, zal een paard zich niet veilig voelen en afwijzend reageren: de oren in de nek leggen en bij je uit de buurt willen zijn. En andersom: als jij je opwerpt als een betrouwbare leidersfiguur, zullen ze je (letterlijk) volgen. Ze houden je een spiegel voor zonder een waardeoordeel te vellen. Een spiegel die in direct verband staat met je eigen welbevinden en gedrag, en die je concreet leert

• je bewust te zijn van je eigen rol in een interactie: van wie je bent en wat je doet en welk effect dat heeft op je omgeving;
• de regie over interacties naar jezelf te trekken en te bewaren door je eigen rol in een interactie te onderzoeken en te verbeteren;
• grenzen te stellen en je persoonlijke effectiviteit te vergroten;
• verantwoordelijkheidsbesef en zorgzaamheid jegens anderen maar ook jegens jezelf aan de dag te leggen;
• vertrouwen te krijgen in je eigen oordeel en je eigen kunnen.