Over stal haderuin en onze moestuinen

Door middel van dagbesteding, trainingen en het onderhoud van moestuinen biedt Stal Haderuin een manier om onder ervaren begeleiding op eigen niveau positief naar jezelf en je omgeving te kijken, het eigen handelen te controleren en op eigen of andermans reactie te anticiperen, met als doel om vanuit eigen kracht regie te leren voeren.

Paarden zijn zelf kwetsbaar: ze zijn afhankelijk van mensen voor hun veiligheid en welzijn. Ze functioneren optimaal in een kudde. Ze gehoorzamen aan een leidersfiguur en zijn leerbaar en aanhankelijk. Paarden oordelen of veroordelen niet, en zijn daarom ideale partners in het leerproces van hoe het eigen gedrag van invloed is op de omgeving. Onze moestuinen dienen voor ontspanning, vrolijkheid, creativiteit, en vormen een ontmoetingsplek waar mensen een praatje met elkaar kunnen maken.

Stal Haderuin: de naam is niet toevallig gekozen. Het is een oud-Germaanse samenstelling van hade en ruin, ofwel krijg en geheim, en betekent ‘zij, die krijgsgeheimen kent’. Stal Haderuin wil haar kennis van de krijgsgeheimen van het leven delen met kwetsbare jongeren en volwassenen, en hen helpen weerbaar en zelfredzaam in de maatschappij te staan.

Diana Asmuss, het hoofd van stal Haderuin, heeft vanuit haar persoonlijke interesse jarenlange ervaring met de begeleiding van kwetsbare mensen in de omgang met paarden. Eind 2014 heeft ze met stal Haderuin besloten die jarenlange ervaring volledig in dienst te stellen van jongeren en volwassen die door ontwikkelingsproblematieken kwetsbaar in het leven staan: mensen met ontwikkelings- en leerstoornissen zoals bijvoorbeeld die in het ASS-spectrum, en mensen met sociaal-emotionele problemen en sociaal-maatschappelijke achterstanden.