Werkwijze

 

 

Sinds 1989 biedt Diana Asmuss professionele coaching in paardrijden en paardenverzorging. In de loop der jaren spitste haar klantenkring zich steeds meer toe op jongeren en volwassenen met gedragsproblematieken die vaak voortvloeiden uit ontwikkelings- en/of leerstoornissen, ofwel atypische neurologische ontwikkelingen. Kinderen en volwassenen met dyslexie, motorische problematiek als dcd, add, adhd, pdd-nos, en de stoornis van Asperger bleken op te bloeien onder haar persoonlijke aanpak die (zelf)reflectie en zelfredzaamheid als centrale kenmerken heeft. Gegrepen door het effect van haar lessen verdiepte Diana zich in de theoretische kant van de materie en wist door haar uitgebreide praktijkervaring verbanden te leggen die pas recentelijk ook door de wetenschap worden onderzocht en bevestigd. Het cognitieve deel van een stoornis kent een fysieke tegenhanger. Specifieke fysieke (balans)oefeningen hebben een heilzaam effect op iemands cognitieve en emotionele functioneren, en paarden zijn ideale leerpartners om in beeld te brengen hoe iemand invloed uitoefent op zijn omgeving en de regie over die invloed naar zichzelf kan trekken.

De oefeningen die Diana heeft ontwikkeld en verfijnd beogen mensen het verband te leren zien tussen oorzaak en gevolg, dit verband te controleren, de persoonlijke effectiviteit te leren kennen en te vergroten, en oordeel en eigen te kunnen beproeven. Het uiteindelijke doel is het vergroten van het zelfvetrouwen.

Paarden zijn prooidieren met een uitgekiende overlevingsstrategie. Ze hebben een fijn afgestemd vermogen om vriend of vijand op afstand waar te nemen. Ze prikken door je masker heen en peilen je onderliggende, non-verbale signalen. Wanneer je met een glimlach op lichte toon praat maar iets negatiefs afdekt, zal een paard zich niet veilig voelen en afwijzend reageren. Het paard zal de oren in de nek leggen en bij je uit de buurt willen blijven. Andersom geldt hetzelfde: als jij je opwerpt als een betrouwbaar leidersfiguur, zullen ze je (letterlijk) volgen. Al bij al houden ze je een spiegel voor zonder een waardeoordeel te vellen. Een spiegel die in direct verband staat met je eigen welbevinden en gedrag. De volgende concrete leerpunten staan centraal:

  • Je leert je bewust te zijn van je eigen rol in een interactie, wie je bent, wat je doet en welk effect dat heeft op je omgeving;
  • Je leert de regie over interacties naar jezelf te trekken en te bewaren door je eigen rol in een interactie te onderzoeken en te verbeteren;
  • Je leert grenzen te stellen en je persoonlijke effectiviteit te vergroten;
  • Je leert verantwoordelijkheidsbesef en zorgzaamheid jegens anderen maar ook jegens jezelf aan de dag te leggen;
  • Tot slot leer je vertrouwen te krijgen in je eigen oordeel en je eigen kunnen.